سبک سیکلیک یوگا    سیکل های مبتدی
فهرست:
  سیکل مرجاراسانا
  سیکل افزایش انرژی
 

 سیکل مرجاراسانا 


  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
گردی پشت از جمله عادت‌های بد و ناهنجاری های رایج در میان جوانان و به ویژه دختران است. در این عارضه از طرفی کتف‌ها از یکدیگر دور میشوند و مفاصل بازو را به سمت جلو و داخل ‌چرخانده شده و از سوی دیگر طول عضلات سینه‌ای در جلو کوتاه تر می شود كه این امر به نوبه خود کشیدگی و ضعف این ماهیچه و نیز عضلات ذوزنقه ای و متوازی الاضلاع در پشت را در پی دارد.

در این حالت ناهنجاری گوژپشتی ایجاد می‌شود که در مراحل اولیه ظاهر نامناسبی به فرد می دهد و در مراحل پیشرفته تر نیز به عارضه های همیشگی و غیرقابل بازگشت تبدیل خواهد شد.

با اجرای حركات این سیكل، ماهیچه های ناحیه خلفی پشت شامل عضلات ذوزنقه ای، متوازی الاضلاع و راست كننده های ستون فقرات تقویت می شوند و در اصلاح گردی پشت کمک می کنند.

 

 سیکل افزایش انرژی 


  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست
با وجود آن که غذا مهمترین منبع تأمین انرژی ما به شمار میرود، چگونگی دریافت و مصرف این انرژی کاملاً به شرایط جسمی ما مربوط میشود. شاید بتوان گفت که شرط اصلی بالا بودن سطح انرژی جسمی علاوه بر تغذیه مناسب و کامل، جذب صحیح غذا، سوخت و ساز بهینه و توزیع درست انرژی در بدن است.

اجرای "سیکل افزایش انرژی" به صورت منظم با افزایش ذخایر گلیکوژن ماهیچه ها و سازگار كردن بدن با متابولیسم بهینه انرژی، مستقیماً در افزایش سطح انرژی بدنی مؤثر است.