باشکاه یوگا پیام مهر    گواهینامه ها و تقدیرنامه ها
باشگاه یوگا پیام مهر، یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین باشگاه های یوگای کل کشور می باشد (تاسیس ۱۳۶۳). این مرکز توسط خانم استاد مایا ماچوه و آقای دکتر ساعد احمدی بر اساس سبک سیکلیک یوگا پایه گذاری شده است. این مرکز دارای مجوز ها و تقدیر نامه های متعدد می باشد، بخشی از این موارد را می توانید در این بخش ملاحظه فرمایید: