مقالات منتخب    براهماچاریا
براهماچاریا: رفتار خالصانه

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست


براهماچاریا چهارمین رکن از ارکان پنج گانه آموزشهای فکری یوگا در بخش یاما است که به دو موضوع اصلی یعنی تأکید بر مدیریت اعمال و تسلط بر وسوسه های جنسی و ضرورت پرداختن به کارهای منطبق با فطرت معنوی انسان می پردازد.

واژه براهماچاریا از دو بخش براهما Brahma به معنی آفریدگار و چاریا Charya به معنی رفتار و کردار تشکیل شده است. در مفهوم کلی واژه براهماچاریا یعنی "پیروی از شیوه رفتار و کردار مناسب در جهت نیل به حقیقت جهان هستی یا رستگاری ابدی."
از سوی دیگر در زبان سانسکریت واژه ی واحدی به عنوان "براهماچاریا" نیز وجود دارد که در معنی "غلبه بر وسوسه های جنسی" به کار می رود.

در جهان آفرینش همه چیز به صورت جفت آفریده شده است، شب در برابر روز، آسمان در برابر زمین، سختی در برابر نرمی و همین گونه مرد در برابر زن.
در تمام مخلوقات هستی نوعی میل به ترکیب به صورت غریزه ای خام وجود دارد. در مورد دو جنس زن و مرد هنگامی که این میل به ترکیب در سطح جسمی جلوه گر شود، به صورت تمایل جنسی بروز می کند. در زبان یوگا به مدیریت میل جنسی نیز براهماچاریا می گویند.

در یوگا اعتقاد بر آن است که هر یک از ابعاد سه گانه جسم، روان و بخش معنوی انسان نیازهایی دارند که برآورده شدن آنها زمینه مناسب برای رشد هر یک از این ابعاد را فراهم می آورد.
نیازهایی بقای جسم غرایز اولیه انسان است. در طول تمام زندگی انسان تلاش می کند که این نیاز ها را با کیفیت خوب برآورده کند. اما اگر انسان تمام انرژی و نیروی خود را برای برآوردن نیازهای جسم مصرف کند، دیگر رمقی برای رشد و شکوفایی ابعاد ذهنی و روحی وی باقی نخواهد ماند. از این روی می بایست بر شیوۀ پاسخگویی به نیازهای جسمی به گونه ای صحیح مدیریت کرد تا مانعی بر سر راه رشد ذهنی و روحی انسان ایجاد نکنند.

این مدیریت هیچ گاه به معنی سرکوب خواسته ها نیست اما با کمک آن می توان از به دام افتادن انسان در بند لذت طلبی جلوگیری و از انرژی ذخیره شده در این جنبه برای رشد سایر ابعاد وجودی خود استفاده کرد. به این منظور لازم است به احساس، تفکر و عملکرد خود توجه ویژه داشته باشیم. اعمال انسانی، نیک و خالص کلید خود شناسی است و این معنی دیگر براهماچاریا است. استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است