مقالات منتخب    ساتیا
ساتیا: حقیقت را پاس بداریم

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست

آنچه ما را به سوی کمال فردی هدایت می کند، همسویی با حقیقت است.

واژه ساتیا در زبان سانسکریت به معنای صداقت است. از دیدگاه یوگا در مسیر رستگاری، حفظ صداقت در اندیشه، گفتار و رفتار از اصول ضروری برای یک یوگی است. فقدان صداقت یعنی فرار از حقیقت.
شاید در شرایط خاص از زندگی، انسان به عنوان وسیله ای برای دفاع از منافع خویش دچار فقدان صداقت شود، اما رشد معنوی او به همسویی با حقیقت وابسته است.


از دیدگاه یوگا، منظور از صداقت صرفاً راستگویی نیست. صداقت علاوه بر آن توان درک حقیقت را به انسان ارزانی می­دارد.
صداقت هنگامی باعث خوشبختی انسان می­شود که بین انسان‌ها گرمی و صمیمیت ایجاد کند و برای خود انسان احساس افتخار، وفاداری و رضایت را به ارمغان آورد.

همسویی با حقیقت هیچ گاه نباید با احساس ندامت یا سرزنش خویش همراه باشد.
برای پایداری در هر کار، لازم است که انجام دادن آن با احساس رضایت و آرامش درونی همراه باشد. رعایت صداقت نیز اگر با احساس رضایت همراه باشد، پایداری در آن برای انسان امکان پذیر می شود.

هنگامی که انسان گفتار، رفتار و اندیشه خویش را در کمال رضایت، خرسندی و شجاعت با حقیقت همراه سازد، خوشبختی بر وی هموار می شود.
اما رعایت صداقت همراه با ترس، واهمه یا نارضایتی یا از روی خودپسندی، حاصلی جز رنجش خود یا دیگران در بر نخواهد داشت و در مسیر رستگاری نیز ارزشی ندارد. صداقت می بایست گرمی و صمیمیت، احساس مسئولیت، افتخار و رضایت را به ارمغان آورد.
با حفظ صداقت در مسیر رستگاری، یوگی می باید با خود، با دیگران و با وجدان خود رابطه ای سالم ایجاد کند.

انسان از نخستین مرحله زندگی با فراز و نشیب های زیاد یا با پستی و بلندیهای فراوانی روبه‌رو می شود. گاه انسان برای تغییر شرایط و سازگاری با محیط به هر دری می زند. بر اثر ترس، منفعت جویی، برتری طلبی یا بر اساس مصلحت، انسان گاه از حقیقت می گریزد و به دروغ پناه می آورد.

یوگا در چنین شرایطی به انسان می آموزد که چگونه ضمن حفظ منافع خویش، جانب حقیقت را نیز رعایت کند و در مسیر خودسازی رشد و پیشرفت چشمگیری به دست بیاورد.
بنا بر این "ساتیا" یعنی پاسداری از حقیقت در گفتار، رفتار و اندیشه.


 استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است