مقالات منتخب    کارما یوگا
كارما يوگا

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست

كارما يوگا قانون عمل و عكس العمل و كليد طلايي رشد انسان

كارما يوگا يكي از مباحث بسيار مهم و اصيل يوگا است كه درك صحيح آن در رشد انسان نقش بسزایی دارد. کلمه كارما از ریشه "کر" به معناي "عمل" است.
عملی که در آینده به عكس العمل مقابل آن منتهی می شود. پس به مجموعه اعمال انسان و واكنش هاي جهان هستي در برابر اين اعمال، كارما گفته مي شود.

کارما يوگا چگونگي گام نهادن در مسير خدمت عاشقانه و صادقانه را به ما مي آموزد. با بهره گيري از تعاليم اين شاخه از يوگا انسان مي آموزد که چگونه با پرورش اخلاق نيکو زمينه رشد نيروهاي مثبت را در وجود خود فراهم آورد. بر پايه تعاليم کارما يوگا اعمال انسان با سه معيار به شرح زيرسنجيده مي شود:

۱. ساتويکا کارما (Satvika Karma) : يا کارماي عالي شامل اعمالي است که بدون کوچکترين انتظاري براي دريافت پاداش انجام مي شوند. در کارماي عالي خصلتهايي مانند فداکاري، گذشت و بخشايش نقش دارند.
۲. راجاسا کارما (Rajasa Karma) : يا کارماي خوب شامل اعمالي است که از منيت انسان سرچشمه مي گيرند و با انتظار براي دريافت پاداش و ثواب همراهند مانند کمک کردن به نيازمندان براي کسب ثواب.
۳. تامسا کارما (Tamasa Karma) : يا کارماي ضعيف شامل اعمالي است که در آنها نيروهاي مخرب وجود انسان مانند کينه، نفرت، انتقام جويي وخشم فعال مي شوند.

بر اساس تعاليم کارما يوگا هر يک از اعمال انسان در جهان هستي با عکس العملي در جهان معني همراه است و اين زنجيره عمل و عکس العمل هر انسان است که سير معنوي او را شکل مي دهد.
در کارما يوگا اعتقاد بر اين است که نوع کارماي هر انسان در تعيين سرنوشت وي نقش بسيار مهمي ايفا مي کند به گونه اي که انجام کارماي عالي دستيابي به نتايج عالي را به همراه دارد و تنها اين نوع کارما است که انسان را در رسيدن به تعالي معنوي ياري مي کند.

Karma Yoga


 استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است