مرکز سلامت پیام مهر    دوره های فشرده آموزشی

دوره های فشرده آموزشی


مرکز سلامت پیام مهر برگزار کننده دوره های فشرده آموزشی در زمینه های متنوع تحت نظر اساتید مجرب و بنام می باشد. در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به دوره های موجود را ملاحظه نمایید. در صورت تمایل به شرکت در هر یک از دوره ها با مرکز سلامت پیام مهر در تماس باشید.
همچنین جهت اطلاع از دوره ها و کلاس های مرکز، می توانید در کانال تلگرام مرکز سلامت پیام مهر عضو شوید.

نام دوره سرفصل های دوره مدرس دوره تاریخ برگزاری ثبت نام
مدیریت خشم و استرس علت های بروز استرس و روش های پیشنهادی یوگا برای مهار آن
روش های ایمن کردن خود در برابر ترس، خشم و حسد
سرکار خانم استاد مایا ماچوه ١٩ دی - چهار شنبه بعد از ظهر ٤:٣٠ الی ٨ ثبت نام تا ١٥ دی ٩٧
اطلاعات تماس
دوره ویژه برای مربیان رسمی یوگا مربیگری بین المللی سیکلیک یوگا توضیح در جلسه معارفه
سرکار خانم استاد مایا ماچوه
به همراه کمک مربیان
٢٢ دی - شنبه ١١ الی ١٦ ثبت نام تا ١٧ دی ٩٧
اطلاعات تماس
پاکسازی در یوگا پاکسازی دستگاه گوارش
پاکسازی بدن در فصل های سال
پاکسازی ریه در زمان آلودگی هوا
سرکار خانم استاد مایا ماچوه ٢٣ دی - یک شنبه صبح ٩:٣٠ الی١٤:٣٠ ثبت نام تا ١٧ دی ٩٧
اطلاعات تماس
پرانایاما آشنایی با دستگاه تنفسی
چگونگی افزایش ظرفیت ششها
فنون تنفسی در یوگا
آشنایی با سیکل های تنفسی
تمرین های کاربردی
سرکار خانم استاد مایا ماچوه ١٧ و ٢٤ بهمن - چهار شنبه بعد از ظهر ٤:٣٠ الی ٨ ثبت نام تا ٥ دی ٩٧
اطلاعات تماس