مقالات منتخب    مفهوم ماتريکس جهان هستی
مفهوم ماتریکس جهان هستی

  به قلم استاد مایا ماچوه – مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست

انسان از بدو پیدایش خود بر روی کره خاکی در باره چگونگی آغاز و پایان جهان هستی و طبیعت آدمی کنجکاو بوده است. وی کوشیده است برای حل این معمای ذهنی با کمک انواع مکاتب عقلی و فلسفی و تعالیم مذاهب گوناگون به درک مفاهیمی از قبیل ذات مطلق و کائنات و نیز شناخت انسان نایل آید.

دانشمندان هند باستان از وسعت بی کران زمان و مکان آگاه بودند و بر اساس سیر خورشید و ماه زمان را اندازه گیری می کردند. در کتاب پورانا Purana مربوط به هند باستان زندگی در جهان هستی به چهار دوره تقسیم شده است. این ادورا یا اعصار چهار گانه زندگی زمینی، از لحاظ کیفی از یکدیگر متمایزند. اسامی این چهار دوره از بازی طاس و شماره مهره های آن گرفته شده است.

به اعتقاد فلاسفه هندی جهان به مثابه یک ماتریکس یا تور گسترده است که اعصار چهار گانه تار و پود اصلی و مهم آن را تشکیل می دهند. این چهار دوره هندی را می توان با اعصار طلایی، نقره ای، مسی و آهنی یونان مقایسه کرد.

این چهار دوره به ترتیب عبارتند از:

۱. کریتا یا ساتیایوگ Krita or Satya Yug . طول این دوره که معادل عصر طلایی است ۱،۷۲۸،۰۰۰سال است.
۲. ترتیا یوگ Tretia Yug طول مدت این دوره که معادل عصر نقره ای است ۱،۲۹۶،۰۰۰ سال است.
۳. دواپارا یوگ Dvapara Yug که معادل عصر مسی است طولی معادل ۸۶۴،۰۰۰ سال دارد.
۴. کالی یوگ KaliYug معادل عصر آهنی است و ۴۳۲،۰۰۰ سال طول دارد.

از لحاظ زمانی طول دوره اول چهار برابر آخرین دوره است. به همین ترتیب طول دوره دوم سه برابر و دوره سوم دو برابر آخرین دوره است. همان گونه که ملاحظه می کنید طول این ادوار چهار گانه تابع یک فرایند نزولی است. این نزول زمانی با نزول ارزشهای اخلاقی نیز همراه است.

عصر کریتا
کریتا در بازی طاس مهره ممتاز یا برنده است. این دوره را عصر صداقت یا Satya Yug نیز می نامند. در کتاب پورانا آمده است که پروردگار هستی در آغاز خلقت "ودا" (سرودهای الهی) یا کانون فطرت را بر آدمیان آشکار ساخت و نخستین عصری که بی درنگ پس از این پدیده آغاز می شود، عصر کریتا است. کریتا دوره کمال و نیکویی آدمیان است و در آن همه انسانها مؤمن و معتقد هستند. در این دوره صفاتی مانند کبر، ترس، طمع، بخل، ظلم و ... بسیار محدود بوده و گویا موجودیت چندانی ندارد.

در مقابل صفاتی مانند دوستی، مهربانی، رحم، انصاف و شادی بر همه انسانها غالب است. خلوص و اخلاص در همه جا سایه گستر است و بر زندگی مردم حکومت می کند.

گفته می شود که پروردگار هستی (Vishnu) در عصر کریتا حضور خود را در سه مرتبه به جهانیان اعلام می کند. نسبت کارمای جمعی (برآیند عملکرد گروهی انسانها) در این عصر ۱۹ به یک است یعنی در برابر هر ۱۹ عمل ثواب ۱ گناه وجود دارد.

عصر ترتیا
ترتیا نام مهره شماره ۳ بازی طاس و به معنی ثلث است. در این دوره بر اثر نزول زمان میزان خلوص مردم و سطح اخلاقی آنها به میزان یک چهارم افت می کند. خشم و دروغ بر اثر نارضایتی ایجاد می شود و پیروان خلوص در کشمکش میان اضداد درگیر می شوند.

پروردگار عالم هستی در این عصر تنها یک مرتبه اما با سه برابر قدرت حضور خود را اعلام می کند. نسبت کارمای جمعی مردم در عصر ترتیا ۱۵ به ۵ است یعنی به ازای هر ۱۵ عمل ثواب ۵ گناه از مردم سر می زند.

عصر دواپارا
دواپارا مهره جفت بازی طاس است. در این عصر میزان خلوص کاهش می یابد و ارزشها رفته رفته رنگ می بازند و در نتیجه ضدیت و خلاف نیرومند تر می شود. شک وتردید و پنهان کاری در برابر ایمان و خلوص قد علم می کنند. نسبت کارمای جمعی بشر در این عصر ۷ به ۱۳ است و به ازای هر ۷ عمل ثواب ۱۳ گناه از مردم سر می زند. در دواپارا پروردگاه هستی دو بار حضور خود را اعلام می کند.

عصر کالی
کالی در بازی طاس مهره بازنده است. این عصر را دوره تاریکی نیز می نامند. در این دوران ظلم و جهالت بر همه جا حکمفرمایی می کند و تنها یک چهارم از خلوص اولیه در میان مردم باقی می ماند و ارزشهای معنوی و اخلاق در زندگانی مردم افت چشمگیری پیدا می کند. کالی عصر حرص، طمع و حسادت است. در این دوره گرسنگی، تیره روزی و مال پرستی بر زندگی مردم سایه می افکند. نسبت ثواب به گناه در این عصر ۲ به ۱۸ است و پروردگار هستی هیچ گاه در این دوره حضور خود را اعلام نخواهد کرد.

در انتهای عصر کالی یک دوره کامل آفرینش به پایان می رسد. این چهار دوره در مجموع یک عصر بزرگ یا ماها یوگ Maha Yug را تشکیل می دهند. طول دوره زمانی عصر بزرگ ۴،۳۲۰،۰۰۰ سال است.

به نوشته حکمای هندی اکنون انسان در دوره چهارم یعنی عصر آهنی زندگی می کند. در انتهای این عصر برای پایان دادن به انحطاط خلوص زمان انحلال آفرینش فرا خواهد رسید. سیل و طوفان سراسر جهان را فرا می گیرد و در نهایت هستی به نیستی بدل خواهد شد اما حقیقت روحی بشر همواره جاوید خواهد ماند.

اشارات این گروه از حکیمان دال بر آن است که مفهوم زمان بر روی زمین و در جهان معنی با یکدیگر متفاوت است. به تصور آنان طول دوره زمانی یک عصر بزرگ معادل یک روز آفریدگاری است. در پایان روز آفریدگاری شب آفریدگاری آغاز می شود که زمان آن نیز برابر با یک عصر بزرگ است. در پایان شب آفریدگاری آفرینشی از نو آغاز خواهد شد. بر پایه اصول ریاضی و محاسبات حکمای هند ۷۱ عصر بزرگ یک عصر بشریت را کامل می کنند و یک فصل آفرینش از ۱۴ عصر بشریت تشکیل شده است.


 استفاده از مقالات و دیگر منابع وب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است